235 Cộng Hòa, Tân Bình, HCMC

PHP Developer

464

Quận Tân Binh, HCMc

nhận hồ sơ đến 18 Tháng 8, 2033

VND 10 triệu - VND 15 triệu

Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm fulltime với PHP.
- Rành PHP Codeigniter và MySQL.
- Yêu thích công việc lập trình, có khả năng tự học.
- Đối với PHP: Biết lập trình OOP, làm việc với databases/files, có thể dựng 1 website từ đầu dựa trên MVC. Từng làm việc với ít nhất 1 PHP MVC Framework.
- Đối với Javascript: Biết hướng đối tượng (OOP in JS), làm việc với DOM, làm việc với AngualarJS hoặc React.
- Đã làm quen và hiểu về linux là lợi thế.
- Có thể đọc hiểu tiếng Anh.

Yêu cầu công việc

- Xây dựng các ứng dụng web (CRM System) tương tự như vTiger Opensource cho các khách hàng trong nước.
- Làm việc như một full-stack web developer
- Phân tích và thiết kế dự án, xây dựng module
- Tham gia phát triển các sản phẩm CRM mang thương hiệu riêng của công ty.

Why will you love work here

Salary: VND 10 triệu - VND 15 triệu