235 Cộng Hòa, Tân Bình, HCMC

QA Tester ( $700 - $1000, Hà Nội)

251

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

nhận hồ sơ đến 31 Tháng 5, 2028

Mô Tả Công Việc

- Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test).
- Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case.
- Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi tiến độ fix bugs.
- Kiểm soát chất lượng hệ thống phần mềm, dịch vụ.
- Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm, kiểm soát phần mềm đảm bảo theo quy trình.
- Đề xuất với các cấp lãnh đạo (VN và US) về việc cải tiến quy trình Test nhằm nâng cáo chất lượng sản phẩm phần mềm.
- Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ phần mềm phục vụ Kiểm thử.

Yêu cầu công việc

- Đã có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc với vị trí tester, QA trong các công ty phát triển phần mềm, outsourcing.
- Đối với các ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại vị trí trưởng nhóm sẽ có thể được xem xét trong quá trình phỏng vấn để cất nhắc vào vị trí quản lý cao hơn.
- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.
- Khả năng đọc hiểu phân tích yêu cầu dự án.
- Xác định được phạm vi test và các công việc cần làm.
- Tư duy tốt, học hỏi nhanh và chủ động trong công việc.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.

Why will you love work here

Salary: $700 - $1000