Dành cho nhà tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên Đăng tuyển

VPBank

1289

Recruiter: Le Hang
89 Lang Ha Ha Noi


0

Viết Review
 • Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

  4 Jobs

  Chuyên gia UI/UX
  Posted Date: 18 May, 2017 - Expired Date: 23 June, 2022
  Senior developer (middle) - Digital Banking
  Posted Date: 18 May, 2017 - Expired Date: 23 June, 2022
  Senior developer (front end) - Digital Banking
  Posted Date: 18 May, 2017 - Expired Date: 23 June, 2022
  Senior developer (backend) - Digital Banking
  Posted Date: 18 May, 2017 - Expired Date: 23 June, 2022

  Contact Information

  • Name: Hang Le
  • Phone:
  • Email: hanglt17@vpbank.com.vn
  • Fax:

  Location:

  No Employees found.