2 bước tuyển dụng

Tạo hồ sơ công tyTạo công ty
Tuyển dụng lập trình viên Đăng tuyển

IT SOLUTION & RESOURCES,. JSC (ITSOL)

1636

Được tạo bởi: Trịnh Hương Ly
3rd Floor, 3A Building, 82 Duy Tan Lane, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam Ha Noi


0

Viết Review
 • ITSol là doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam, chuyên về cung cấp giải pháp và nhân lực trong lĩnh vực CNTT.

  Top 17 Doanh nghiệp phần mềm & dịch vụ CNTT - 2015

  Top 40 Doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam – 2015

  Giải Sao khuê cho Dịch vụ phái cử nguồn nhân lực - 2014

  1 Jobs

  Java Developer
  Posted Date: 18 Tháng 5, 2017 - Expired Date: 2 Tháng 11, 2032

  Liên hệ

  • Headquaters: 3rd Floor, 3A Building, 82 Duy Tan Lane, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam Ha Noi
  • Website: http://itsol.vn/
  • Company Size: 100-499
  • Industry: IT/Software
  • Name: Hương Ly
  • Phone: 0962822994
  • Email: lyth@itsol.vn
  • Fax:

  Location:

  No Employees found.