2 bước tuyển dụng

Tạo hồ sơ công tyTạo công ty
Tuyển dụng lập trình viên Đăng tuyển

FUTURE TECHNOLOGY SOLUTION

1758

Được tạo bởi: Hoàng Thọ Tùng
147 Võ Văn Tần, Phường 06, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam Viet Nam


4.5

Viết Review
 • Future Technology Solution Company Limited with short name is FUTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY.
  Managed by Mr Hoàng Thọ Tùng .
  Office: Tầng 7, 147 - 149 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  ECONOMIC BRANCH
  Producing computers and peripheral devices of computers
  Soft-ware publishing
  Computer programming
  Computer consultancy services and network administration

  1 Jobs

  Firmware developer
  Posted Date: 18 Tháng 5, 2017 - Expired Date: 7 Tháng 12, 2032

  Liên hệ

  • Headquaters: 147 Võ Văn Tần, Phường 06, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam Viet Nam
  • Website: http://www.ftsvietnam.com/
  • Company Size: 10-20
  • Industry: High Technology | Mechanical | IT/Software
  • Name: Hoàng Thọ Tùng
  • Phone: (+84)862909898
  • Email: thotung@gmail.com
  • Fax:

  Location:

  • Hoàng Thọ Tùng