Lena Nguyen
Score 0
67

Lena Nguyen

Looking for Sr PM/Tech Lead/fullstack/Java/Ruby...    |  QC-Tester     Ho Chi Minh - Viet Nam
Recruiter at Terralogic Vietnam (06/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp