Luong Thanh Dat
Score 184
147

Luong Thanh Dat

front-end development    |  Developer     Dong Nai - Viet Nam
maintenance machinery at chemtrovina of samsung (07/2016 - 09/2017)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp