Nguyễn Văn Hiển
Score 33
132

Nguyễn Văn Hiển

it-software    |  Developer     ho chi minh - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Wall Comment: #129

Nguyễn Thanh Ngọc
mời bạn xem bài C cơ bản