Cậu Nguyễn
Score 0
108

Cậu Nguyễn

development sofware    |  Developer     Hà Nội - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Wall Comment: #130

Nguyễn Thanh Ngọc
mời bạn xem bài C cơ bản