JEN NGUYỄN
Score 431
1,492

JEN NGUYỄN

Business Management    |  Human Resource     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Deputy Director at Esoluz (08/2014 - 08/2016)
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above

Wall Comment: #141

Thao Ho
Wow!
Một thời gian không dùng Vilance, bây giờ quay trở lại, nhiều cái thay đổi quá đi mất. Bây giờ không phải là Vilancer mà là MateBe!
Dr Waitress JEN NGUYỄN ...., Chúc mừng các anh/ chị nhé!
Tất cả ...