Ma Văn Kết
Score 246
214

Ma Văn Kết

Graphic Designer    |  Graphic Designer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Link: #470

Ma Văn Kết
Lời trăn trối cuối cùng thật sự của Steve chỉ gói gọn trong 3 từ được lặp lại "OH WOW, OH WOW, OH WOW"
Đúng là người phi thường trăn trối cũng độc đáo và bí ẩn