Ma Văn Kết
Score 246
214

Ma Văn Kết

Graphic Designer    |  Graphic Designer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #1306

Ma Văn Kết
Hôm qua Sài Gòn ngập lụt quá, ngồi trú mưa mà xe bị trôi mấy lần phải đi lụm lại. Mấy chú cầu đường lọ mọ đi móc cống ... mà ko tìm thấy cống đâu, tự nhiên mình sực nghĩ: tại sao ko quản lý mấy cái cố...