Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Wall Comment: #148

Vũ Trọng Quang
Nay em đi phỏng vấn thì Hr và leader nói em nằm ở tầm cuối junior đầu developer nhưng vì là năm 1 kẹt time học vậy deal lương sao hợp lý vậy ạ :3... Cái này em hơi ngu, ai tư vấn giúp em với

Vo Chinh...