Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Nguyễn Thanh Ngọc has 1888 career connections [See All Friends]
Ánh Hồng
Un Title
Ánh Nhật
Programmer
Đàm Minh PHúc
Java core
Đàm Quang Tấn
developer
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đào Phượng
cong nghe thong tin
Đào Văn Mạnh
Programer
Đăng Khoa
FrontEnd Developer
Đăng Phong
Administrator System
Được lắm
Graphic Design
Đạo Nguyễn
Student
Đạt Nguyễn
Wordpress Dev
Đạt Nguyễn
Student
Đặng Đức Hiệp
.NET Developer
Đặng Minh Đức
PHP back-end developer
Đặng Quang Huy
Front-end Developer
Đặng Trung
Students
Đặng Văn Hoàn
Junior Java Developer
Đỗ Đình Anh
Student University
Đỗ Đức Khôi
Apprentice [at] Networking
Đỗ Cao Phong
Software Engineer
Đỗ Khắc Phong
Infomation Security
Đỗ Lệ Phương
IT - Software
Đỗ Mạnh Linh
Programmer
Đỗ Ngọc Văn
Web application Developer
Đỗ Tùng Lâm
Unity Game Developer
Đỗ Thành Luân
PHP DEVELOPER
Đỗ Trung Hiếu
developer
Đỗ Văn Khang
Development
Đỗ Văn Nguyên
Senior PHP Developer
Đỗ Văn Quỳnh
Học Sinh
Đỗ Việt Long
Developer
Đỗ Xuân Thành
Development
Đức Huy
Marketing online
Đức Nguyễn
Human Resource - iKame.vn