Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Link: #524

Nguyễn Thanh Ngọc
Không nhịn được cười với ông "TRÙM TOÁN HỌC" này ! Đều thật