Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Link: #635

Nguyễn Thanh Ngọc
Ý tưởng này quá tuyệt vời ! Ước gì luôn có những con người Sáng Tạo một cách gần gũi như thế này để thế giới tốt đẹp hơn !