Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #1009

Nguyễn Thanh Ngọc
Có ai cùng ý kiến mới mình hông, mong muốn Admin tăng Top 5 users of week lên 10 người đi, 5 người ít quá, nhiều khi em muốn lên bàn thờ ngồi mà không chơi lại mấy anh top 5 :D