Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #1169

Nguyễn Thanh Ngọc
Em vào Matebe để học hỏi kiến thức, chứ em đâu có kiếm việc làm đâu mà sếp chặn em vậy sếp IT =))