Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #1461

Nguyễn Thanh Ngọc
Anh chị cho em hỏi, các công cụ nào mà #Tester thường hay dùng nhất để thực hiện công việc ạ ?