Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #341

Nguyễn Thanh Ngọc
Dạo này mình thấy ở MateBe có cái mục "Users of Week" , cái này nghĩa là gì nhỉ ?
Mình thấy có cả mình ở trên đó luôn, cột ngoài cùng bên phải á ?