Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #354

Nguyễn Thanh Ngọc
Tôi là lập trình viên, tôi có khả năng lập trình website, ứng dụng web với Magento, PHP, Wordpress
Nếu các bạn chăm sóc từng chút hình ảnh của mình trên fb, thì tôi chăm sóc từng dòng code của tôi !
Hãy...