Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #368

Nguyễn Thanh Ngọc
Một điều thực sự rất hiệu quả là khi mình viết càng nhiều bài Article trên MateBe, nhà tuyển dụng họ rất thích, thiết nghĩ, lập trình viên VN đâu có kém năng lực kỹ thuật, chỉ thiếu
- Kỹ năng mềm
- Ti...