Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #457

Nguyễn Thanh Ngọc
Bác sĩ cho em hỏi: 10 người lên bàn mổ như bệnh của em thì tỉ lệ thế nào
- BS: Cứ 10 người mổ thì 8 người còn sống
- BS: Cứ 10 người mổ thì 2 người chết
BS nói có sai câu nào hông, thông số có nói dối ...