Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #670

Nguyễn Thanh Ngọc
Hưởng ứng phong trào #SayHello của mọi người:
Xin chào, mình là Ming, người dân tộc thiểu số, quê ở DakLak
Tôi là lập trình viên, tôi có khả năng lập trình website, ứng dụng web với Magento, PHP, Wordp...