Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Status Update: #723

Nguyễn Thanh Ngọc
Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực website / mobile app / marketing (https://kiennhay.vn) đang tìm kiếm các bạn trẻ chuyên Web PHP cao cấp. Bạn sẽ được thiết kế và xây dựng trang web sử dụng PHP ...