Trần Phương Nam
Score 0
1

Trần Phương Nam

Logistician

Trần Phương Nam

Logistician    |  Career Tips     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Event planning at UT-LOGS ( logistics club ) (08/2015 - Present)
Trần Phương Nam has 1 career connections [See All Friends]
Đỗ Trung Hiếu
developer
Anser Idc
Developer
Appota Tuyen Dung
Developer
Bùi Thanh Chính
Software Engineering
Chat Hien12
Webaplication
Dang Van Giap
Information Technology
Dr Waitress
I'm here to support you
Duong Minh
Mobile Apps
Hữu Thiên Lê
Java Programer
Hiệp Tô Mạnh
Developer
Hoàng Vũ Huỳnh
Software Engineer
Huỳnh Thiên Thạch
Backend Developer
Huy V
Web Developer
Khuc Manh Thao
Project Manager
Le Khac Sinh
Java Web Developer
Le Van Thuong
Senior Mobile Developer
Lily Ket
front end developer
Mai Kiều Thu
Researcher -Recruitment Consultant
Minh Công Phan
Dev Web PHP
Minh Khôi
Lập trình
Minh Tran
Java Developer
Nguyễn Lương Khánh
Web Backend Developer
Nguyễn Quốc Cường
Java Senior Leader
Nguyen Anh Tu
student
Nguyen Duc Hoang
developer
Nguyen Trung
Software
Phạm Ngọc Chinh
ASP.NET dev
Phan Hoàng Nhân
.Net Developer
Phuc Do
Mobile Developer
Thầy Chùa
Coder
Trương Hoài Phong
Information Technolody