Ngan Vu Thi Kim
Score 0
79
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Ngan Vu Thi Kim

Recruiter    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp