Nguyễn Ngọc Sơn
Score 0
1
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Nguyễn Ngọc Sơn

Node JS Developer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Nodejs Developer at Computer Training Centre - KhoaPham (07/2016 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp