Ngô Xuân Hiển
Score 203
103

Ngô Xuân Hiển

Internship frontend

Ngô Xuân Hiển

Internship frontend    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Front End and Php Developer at Esoluz (10/2015 - Present)
Ngô Xuân Hiển has 103 career connections [See All Friends]
Đặng Dạ Viện
PHP Developer
Đặng Quang Huy
Front-end Developer
Đỗ Đình Anh
Student University
Đỗ Khắc Phong
Infomation Security
Đức Phan
Student
Anh Hoàng
Developer
Anh Tuyet
software technology
Apiumtech Vietnam
Software development
Az Nguyễn
Freelancer
Cát Bụi
linh tinh
Cao Quang Duy
Codeigniter (Fresher)
Congbinh Pham
student
Dương Nguyễn
Developer
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dang Minh Phat
Lập trình viên JavaScript
Dang Vu Hai Long
Mobile Game Developer(iOS/Android/Windows Phone)
Dong Nguyen
Android Development
Dr Waitress
I'm here to support you
Duy Bui
Business Analyst
Felix Adler
ERP Developer
Hùng Linh
Developer
Hồ Đắc Hợp
Information Technology
Hồ đức Trí
designner
Hồ Thanh Sang
IT Support,Coder,MSCA
Hồ Văn Hảo
Developer
Ha Trung Hieu
Android Developer
Hoàng Laravel
Developer
Hoàng Phi
Software Developer
Hoàng Trọng Thanh Tùng
Software Engineer
Huy Nguyen
Lap trinh vien
Jack .
Developer
JEN NGUYỄN
Business Management
Khanh Coi
game dev
Khoa Anh
Student
Khuong Pham
at Home
Kiên Bùi
developer
KING TRUONG
Unity3D,PHP,.NET,JAVA,ANDROID,C#,....
Lê Duy Ánh
Web Deverloper
Lê Tuấn Đạt
Junior Web Developer
Lac Viet
Game
Le Hieu Tran
SAP UI5 consultant
Le Huu Quan 96
sinh vien