Dang Hai Nguyen
Score 586
1,770

Dang Hai Nguyen

Hội Sinh Viên - CNTT

Dang Hai Nguyen

Hội Sinh Viên - CNTT    |  Developer     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Teacher at Hutech CNTT (07/2014 - Present)
Dang Hai Nguyen has 1770 career connections [See All Friends]
Ánh Hồng
Un Title
Đàm Minh PHúc
Java core
Đàm Quang Tấn
developer
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đào Phượng
cong nghe thong tin
Đào Văn Mạnh
Programer
Đông Giang
Game Operation
Đăng Khoa
FrontEnd Developer
Đăng Phong
Administrator System
Đăng Tùng
Web designer
Đạo Nguyễn
Student
Đạt Nguyễn
Wordpress Dev
Đạt Nguyễn
student
Đạt Nguyễn
Student
Đặng Đức Hiệp
.NET Developer
Đặng Minh Đức
PHP back-end developer
Đặng Quang Huy
Lập trình viên PHP
Đặng Văn Hoàn
Junior Java Developer
Đỗ Đình Anh
Student University
Đỗ Cao Phong
Software Engineer
Đỗ Khắc Phong
Infomation Security
Đỗ Lệ Phương
IT - Software
Đỗ Ngọc Văn
Web application Developer
Đỗ Tùng Lâm
Unity Game Developer
Đỗ Trung Hiếu
developer
Đỗ Văn Khang
Development
Đỗ Văn Nguyên
Senior PHP Developer
Đỗ Văn Quỳnh
Học Sinh
Đỗ Việt Long
Developer
Đỗ Xuân Thành
Development
Đức Nguyễn
Human Resource - iKame.vn
Đức Tiến
Android Developer && Game Developer
Đào Minh Tiến
Information Technnology