NGUYỄN LÊ VIỆT HÙNG
Score 0
100

NGUYỄN LÊ VIỆT HÙNG

Human Resources    |  Human Resource     Ho Chi Minh - Viet Nam
HR Executive cum Admin Officer at Hoa Việt Joint Venture Company (08/2014 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp