Nguyễn Thanh Ngọc
Score 915
1,888

Nguyễn Thanh Ngọc

Lập Trình PHP - CMS    |  Developer     Daklak - Viet Nam
chán chán 4 at Chuẩn bị đổi công ty 4 (09/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên

Wall Comment: #142

Phan Cao Cường
Viết cái mail xin tài tiệu giảng viên mà viết cả buổi chiều ko xong. tại viết xong mình đọc còn không muốn đọc nữa là trả lời...
Có cách nào để viết 1 email cho nó dễ đọc tý không vậy mọi người Nguyễn...