Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Score 0
23

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

accountant    |  Human Resource     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Lễ Tân at Restaurant HOTTO (12/2014 - 11/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp