Nguyễn Tú Minh
Score 0
1

Nguyễn Tú Minh

lập trình viên    |  IT Network     Hà nội - Viet Nam
Dựng phim, chỉnh ảnh, lập trình viên at Công ty cổ phẩn truyền thông, quảng cáo và giải tr (01/2017 - 03/2018)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp