Dang Minh Phat
Score 24
150

Dang Minh Phat

Web Developer

Dang Minh Phat

Web Developer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Staff at Lam Khue Company (03/2015 - 05/2016)
Dang Minh Phat has 150 career connections [See All Friends]
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đăng Trần
Product Lead
Đặng Văn Tài
developer Android
Đinh Văn Vũ
Soft Engineer
Akame Ga
Akame Ga
Apoup VietNam
E-comerce Social Network
been removed
been removed
Bui Pham Minh Thi
Software Engineering
Bum Kom
Web Developer
Cao Hoang Nam114
web programmer
Chris Duong
DevOps Engineer
Dam Mage
Software Developer
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dang Thanh Vu
Student
Dangy Truong
Php developer
David Truong
Data Analyst - PHP Programming
Do Minh Tung
Lập trình viên java
Do Nguyen Thao Vy
Recruitment Lead
Do Thi Thu Huong
Business Analyst
Dong Nguyen
Android Development
Dr Waitress
I'm here to support you
dsfsdfsdfsdf asdasd
Software engineer
Duy Le Ngoc Ky
Software Developer
Duy Nguyễn
PHP Programmers
Duy Nguyen
PHP Developer
Dzung Nguyen
Tester
Hưng Châu
Technical Recruiter
Hạnh Chu
Student
Ha Ngoc Bich
Recruitment Consultant
Ha Trong Minh Tri
Senior Web Developer
Hoàng Minh
Tester
Hoàng Nguyễn
Senior Software Engineer
Hoang Giang
Webdesigner
Hoang Trung Hieu
IT-software
Huu Hoang
Android Developer
Huy Kieu
Developer
Huy Nham
Software Engineer
Khac Thành
nhan vien
Kim Anh Cao
IT Executive