Phat Trung Doan
Score 28
11
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Phat Trung Doan

Researcher    |  Human Resource     Ho CHi Minh - Viet Nam
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp