Phạm Quốc Thắng
Score 563
563

Phạm Quốc Thắng

Full Stack Developer

Phạm Quốc Thắng

Full Stack Developer    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
CTO & Full Stack Developer at Career.vn (10/2016 - Present)
Phạm Quốc Thắng has 563 career connections [See All Friends]
Ánh Hồng
Un Title
Ánh Nhật
Programmer
Đỗ Hoàng Châu
Sharepoint Administrator
Đăng Khoa
FrontEnd Developer
Đạt Nguyễn
Student
Đạt Nguyễn
Wordpress Dev
Đặng Quang Huy
Front-end Developer
Đặng Trung
Students
Đỗ Lệ Phương
IT - Software
Đỗ Mạnh Linh
Programmer
Đỗ Văn Khang
Development
Đỗ Xuân Thành
Development
Đức Tỉnh Nguyễn
information technology
Đào Minh Tiến
Information Technnology
Đinh Công Mạnh
Sinh viên
Đoan Võ
Product Manager
Akame Ga
Akame Ga
Alex Tran
Developer
Anh Duy
IT-Soft
anh khoa Nguyen
Student
Anh Nguyen
Software Enginneering
Anh Tuan
Lập trình viên ASP.NET
Anh Vũ Ngọc
Developer
Bạch Dương Bất Trị
Lập trình viên
backswords
Web developer
Bui Chi Minh
Student
Cao Hoang Nam114
web programmer
Cao Sang
Web Developer
Cao Thanh Tung
Developer
Cao Xuân Dũng
Marketer
Chi Bao
Font-End
Chien Pham
Project manager