Lê Quang Hoài Đức
Score 0
30

Lê Quang Hoài Đức

Machine Learning - Statistics    |  Developer     Sai Gon - Viet Nam
Waiter at La Rotonde (10/2015 - 11/2015)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp