Nguyen Minh Nguyet
Score 0
1
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Nguyen Minh Nguyet

Senior    |  Human Resource     Ha Noi - Viet Nam
TELESALE at HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (05/2016 - 06/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp