Nguyen Thi Ngoc Diem
Score 2
46

Nguyen Thi Ngoc Diem

Recruiter/ Supervisor    |  Human Resource     HCM - Viet Nam
Recruiter Expert at FPT Telecom (03/2010 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp