Vo Chinh Thang
Score 993
3,909

Vo Chinh Thang

IT Management

Vo Chinh Thang

IT Management    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
IT Infrastructure Manager at FTSVietnam (11/2013 - Present)
Vo Chinh Thang has 3909 career connections [See All Friends]
freelancer
IT
Import Export Staff
Engineer
Staff
construction
Lê
Marketing
Ánh Hồng
Un Title
Đàm Minh PHúc
Java core
Đàm Quang Tấn
developer
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đào Phượng
cong nghe thong tin
Đăng Khoa
tinokhoa
Đăng Khoa
FrontEnd Developer
Đăng Phong
Administrator System
Đăng Tùng
Web designer
Đăng Trần
Product Lead
Được lắm
Graphic Design
Đại Việt
Markerting Online
Đạo Nguyễn
Student
Đạt Đỗ
student
Đạt Nguyễn
student
Đạt Nguyễn
Wordpress Dev
Đạt Nguyễn
Student
Đặng Đức Hiệp
.NET Developer
Đặng Đức Tường
Marketing online
Đặng Hoàng Vũ
Content Marketing
Đặng Minh Đức
PHP back-end developer
Đặng Phi Hùng
Developer
Đặng Quốc Hoàng
Legal Specialist
Đặng Thị Aí Vân
Finance-banking/ Import-export