Vo Chinh Thang
Score 992
3,846

Vo Chinh Thang

IT Management

Vo Chinh Thang

IT Management    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
Founder at MeetDev.com (05/2014 - Present)
Vo Chinh Thang has 3846 career connections [See All Friends]
Marketing
construction
IT
Lê
Import Export Staff
freelancer
Engineer
Staff
Ánh Hồng
Un Title
Đàm Minh PHúc
Java core
Đàm Quang Tấn
developer
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đào Phượng
cong nghe thong tin
Đăng Khoa
FrontEnd Developer
Đăng Khoa
tinokhoa
Đăng Phong
Administrator System
Đăng Tùng
Web designer
Đăng Trần
Product Lead
Được lắm
Graphic Design
Đại Việt
Markerting Online
Đạo Nguyễn
Student
Đạt Đỗ
student
Đạt Nguyễn
student
Đạt Nguyễn
Student
Đạt Nguyễn
Wordpress Dev
Đặng Đăng Trường
Junior Digital Marketer
Đặng Đức Hiệp
.NET Developer
Đặng Đức Tường
Marketing online
Đặng Hoàng Vũ
Content Marketing
Đặng Minh Đức
PHP back-end developer
Đặng Phi Hùng
Developer
Đặng Quốc Hoàng
Legal Specialist
Đặng Thị Aí Vân
Finance-banking/ Import-export