Vo Chinh Thang
Score 993
3,909

Vo Chinh Thang

IT Management    |  Developer     Ho Chi Minh - Viet Nam
IT Infrastructure Manager at FTSVietnam (11/2013 - Present)
  • Ai Le Quy
  • Đỗ Đức Khôi
  • Huỳnh Minh Sang
  • Lê Long Lanh
  • Châu Hoàng Thiên Ân
Please Login to view detail