Nguyễn Thanh Phong
Score 196
252

Nguyễn Thanh Phong

Headhunter    |  Human Resource     Ha Nội - Viet Nam
Technical leader at VTB Technology (02/2015 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp