Thuy Anh
Score 20
166

Thuy Anh

Recruiter Lead at Terralogic

Thuy Anh

Recruiter Lead at Terralogic    |  Developer     HCMC - Viet Nam
Recruiter Lead at Terralogic Inc (03/2015 - Present)
Thuy Anh has 166 career connections [See All Friends]
Đàm Quang Tấn
developer
Đăng Trần
Product Lead
Đặng Quang Huy
Front-end Developer
Đặng Xuân Hào
web developer
Đỗ Trung Hợp
Android Developer
Đào Minh Tiến
Information Technnology
Đoan Võ
Product Manager
Bạn Duy
Student
Bùi Phạm Thanh Thủy
thực tập PHP FrontEnd Developer
Bob Boy
core
Bui Minh
Freelancer
Cao Phuoc Thanh
IOS Developer
Châu Hoàng Thiên Ân
Web Developer
Common Drive
an Idiot
Dang Hai Nguyen
Hội Sinh Viên - CNTT
Dang Vu Hai Long
Mobile Game Developer(iOS/Android/Windows Phone)
Dinh Dang
Software Developer
Do Hoai Luong
Website Development and Testing
Do Thi Thu Huong
Business Analyst
Doan Duc Toan
PHP Developer
Doan Duc Viet
Web Open Source
Dong Bui
Web Developer
Dr Waitress
I'm here to support you
Duc Le Tu
Associate Developer
Dung Quoc Nguyen
Project Manager
Duy Nguyen
Programmer
Ech Bang
I.T
FenrirQ Lý
Student
Giang Le
Lead Developer
Hà Trang Nguyễn
Human Resources
Hào Trương
Student
Hưng Việt
Developer
Hồ Thị Thúy
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Hợp Phạm
Web Developer
hai nguyen ngoc
ruby developer
Hell Demons
Programmer
Hero Nguyen
android
Hiếu
develope
Hoàng Anh Quân
Developer
Hoàng Lai
Developer Android
Hoàng Trần Hảo
IT Engineer
Huỳnh Anh Vũ
Developer
Huỳnh Văn Khánh
PHP developer
Hung Nguyen
IT Project Manager
Huy Nguyen
Androider
John Le
Senior Developer