Trần Gia Thành
Score 0
126

Trần Gia Thành

Student

Trần Gia Thành

Student    |  Developer     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Trần Gia Thành has 126 career connections [See All Friends]
Đào Gia Cư Sĩ
Nhân viên
Đỗ Hoàng Châu
Sharepoint Administrator
Anh Hoàng
Developer
Anh Hoàng
IT designer
Bộp Boo
Student
Binh Nguyen
Project lead
Bui Xuan Truong
lap trinh vien
Cao Xuân Hoàng
PHP Developer
Chung Nguyen Van
IT-Software
Dương Minh
Student
Do Thi Thu Huong
Business Analyst
don tran
Developer
Dotka
web developer
Duc Nguyen
student
Duong Vi Phat
Web Developer
Elisabeth DURAND
IT Developer
Hà Bút
developer
Hà Phạm
Web developer
Hưng Nguyễn
Developer
Hiếu
develope
Hiệp Tô Mạnh
Developer
Hieu Tran
Senior Developer
Hoàng Lê Văn
developer
Hoa HOANG
Java Developer
Hoa Kien
it developmer
Hoang Trung Hieu
IT-software
Hung Nguyen Thanh
Software Engineer
Jinki Haki
Developer
Khai Tran
Android Developer
Kien Bui
C/C++ Developer
Kim Tat Thang
Node JS, Backend & API, PHP, Linux, Android, iOS, SQL/NoSQL
Lê Bằng
founder
Lê Gia Lễ
Web Developer
Lê Quang Hoài Đức
Big Data Analysis
Lê Thị Như Ý
sinh viên
Lê Thu Hà
sinh vien
Lê Toàn
Student
Lạnh Lùng
developer
Lê Quốc Dậu
PHP Programer