Trần Hữu Hùng
Score 99
118
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Trần Hữu Hùng

Front-End    |  Graphic Designer     Hồ Chí Minh - Viet Nam
Web designer at bamboosolution (08/2014 - Present)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp