Nguyen Hoanh Truong
Score 0
1
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Nguyen Hoanh Truong

Business    |  Human Resource     Hanoi - Viet Nam
Administrative Assistant at Pearl Hill corporation (12/2015 - 10/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp