Độ Tuổi:
-
Quốc Gia:
Từ khóa:
gồm:

Thông Tin Về Tôi

Nói về tôi:
Người tôi thích gặp gỡ:

Sở Thích

Sở Thích:
Âm Nhạc:
Phim:

Chi tiết khác

Hút Thuốc:
Uống Rượu:
Sắp xếp kết quả theo:
Shorab Hussain
Head of data processing
Nguyễn  Văn Tú
C, javascript, php
Nguyễn Thành Trung
Android Dev
Nguyễn Hữu Thuận
lập trình viên java
Thanh Tan
Lập trình web
Bui Ngoc Thu Trang
Account Executive
Bui Vuong Cuong
ios, game
Ngô Nguyên Kỳ
Lập trình front end
Tran Thanh Hong
Business Administration
Văn Sơn
lập trình viên c#
Pham Xuan Hoai
Lập trình viên
Ha Vuong
QA Automation
Tam Tang
java
Hoàng Quốc
lập trình viên c ++
Anh Tuan
Lập trình viên ASP.NET
Hoang Van Huan
.NET developer
Nguyen Thi Minh Thuong
Automation/manual tester
Do Van Quyet
Lap trinh vien Android
Akiko Yura
sinh viên CNTT chuyên ngành kĩ thuật phần mềm