Độ Tuổi:
-
Quốc Gia:
Từ khóa:
gồm:

Thông Tin Về Tôi

Nói về tôi:
Người tôi thích gặp gỡ:

Sở Thích

Sở Thích:
Âm Nhạc:
Phim:

Chi tiết khác

Hút Thuốc:
Uống Rượu:
Sắp xếp kết quả theo:
Shorab Hussain
Head of data processing
Hồ Lam Sơn
Blender with scripting in python
Hoàng Ngọc Linh
Hành chính nhân sự
Huỳnh Cao Tin
java,c,c++
Truong Thien Phuc
IT Recruiter
Le Thi Thao
Tester
Quang Hoa
Lập trình java
Nguyễn Ảnh Đạt
developer c++, ios
Samir Gamil
Electrical engineer
Nguyen Y Vy
thiết kế
Tran Van Thanh
Lập trình viên PHP, Java
Dương Niên
kiểm thử phần mềm
Trần Thanh Tịnh
Lập trình viên mạng
Justin LUU
mang xa hoi
Nguyen Duc Thai
lập trình viên C
Ngo Vuong 88
ios developer
Thuan Nguyen
Lập trình Unity
Thuy Thuy
Recruitment Consultant
Phan Thanh Son
Student
ff fffffffffff
Instructor
Đại Việt
Markerting Online
Hung Huynh Trong
thich do hoa va thiet ke, tim hieu de nang cao trinh do