Độ Tuổi:
-
Quốc Gia:
Từ khóa:
gồm:

Thông Tin Về Tôi

Nói về tôi:
Người tôi thích gặp gỡ:

Sở Thích

Sở Thích:
Âm Nhạc:
Phim:

Chi tiết khác

Hút Thuốc:
Uống Rượu:
Sắp xếp kết quả theo:
Shorab Hussain
Head of data processing
Nghi Trần
Zalo's Talent Aquisition
Jamshaid Amjad
Front-End Developer
Muhammad Junaid Arshad
Software Engineer
Lê Thị Thu Hiền
Tuyển dụng và đào tạo tại Gimasys
Nguyễn Minh Thơ
Lập trình viên .NET
TC Đăng Khoa
PHP Developer
Thu Ha Ng
HR Recruiter
Lương Viết Dung
Web Developer
Nguyễn Thị Thuý Duyên
Thực Tập Sinh Nhân Sự
Nguyen Thi My
Recruiter
Ly Truong
SET
Minh Thanh
Specialist Recruiter
Hà Quỳnh Anh
Chuyên viên Tuyển dụng
Nguyễn Hương Giang
Graphic Designer
DESPACITO 2
¯\_(ツ)_/¯
Sri Nurhidayati S, S.ST
Bachelor of Business Administrasi
Duong Dung
Recruitment
Habibur Rahaman
Graphic Designer
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Recruitment Specialist