Đỗ Đức Khôi
Score 0
59
Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TUYỂN DỤNG vào tường, hãy đăng vào mục VIỆC LÀM Ban nick nhé

Đỗ Đức Khôi

Apprentice [at] Networking    |  IT Network     HoChiMinh City - Viet Nam
Scrum Master at Anduino project hosted by Axon Active (06/2016 - 07/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp