Đỗ Đức Khôi
Score 0
59

Đỗ Đức Khôi

Apprentice [at] Networking    |  IT Network     HoChiMinh City - Viet Nam
Scrum Master at Anduino project hosted by Axon Active (06/2016 - 07/2016)
Ảnh Xác Nhận
Reload Image
Nhập mã xác nhận bên trên
Xem Tiếp