avatar
Trần Gia Thành
Contact Me
Birthday Birthday
19/04/1996
Address Address
Ho Chi Minh
Email Email
trangiathanh1904@gmail.com
Skype Skype
live:trangiathanh1904

Trần Gia Thành

Student

arrow
About Me
Là một người thẳng thắn , nhiệt huyết với công việc lập trình và thiết kế.
Education

Information Technology

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
Oct 2014 - Jun 2017
Experience
Soft Skills

Teamwork   /   Work well under pressure   /   Creative, Innovative   /   Self-confidence   /   Problem Solving

Working Skills

Basic: C#   /   PHP   /   Programming language: C/C++, Java, .NET, CSS, JS.